Luxus je podle svého původního, etymologického významu bohatství, hojnost, přebujelost. Pro nás v Castrum Scheczler znamená luxus možnost podílet se na rafinovaných civilizačních výdobytcích a péči o ně. Luxus je náš jazyk, náš způsob uvažování, naše umění, naše krajina, naše architektura.


V naší zemi máme to štěstí, že svým způsobem každý z nás žije obklopen luxusem. Jedním z jeho projevů je nesčetné množství architektonických památek, kterými naše země oplývá. Vážíme si toho, že máme možnost jednu z nich zachránit a pečovat o ni.


Naším záměrem je obnova zámku a zámeckého areálu a jeho transformace na luxusní stylový hotel a jeho provozování. I do svého projektu rekonstrukce chceme vtělit svou představu o tom, co je luxus. Náš zámek má být místem, kde každý návštěvník bude moci užívat esenciálních vlastností světa, který spoluvytváříme. K těmto vlastnostem patří přivlastňování si prostoru a ohraničování času v nekonečnu, které si konstruujeme kolem sebe. K těmto esenciálním vlastnostem patří i světlo, barvy, vůně, chuť a jejich harmonie. Doufáme, že se nám spolu s našimi přáteli a spolupracovníky podaří najít a přiblížit návštěvníkům zámku konkrétní ztělesnění takových vlastností.


Po dokončení rekonstrukce má zámek Žacléř skýtat nejen možnost komfortního ubytování a gastronomické zážitky, ale má se stát i místem setkávání. Bude nám ctí, budeme-li moci vytvořit přívětivé prostředí pro společenské a kulturní akce, umělecké počiny, podnikatelská jednání. Při všech těchto akcích by návštěva našeho zámku měla být i samotným cílem a zdrojem uspokojení pro naše návštěvníky.


Zámek by po rekonstrukci měl být přístupný i pro ty návštěvníky, kteří se rozhodnou nevyužít služeb hotelu. I pro ty bude k dispozici restaurace s letní terasou a budou pořádány příležitostné prohlídky s výkladem historie zámku. Každý návštěvník bude u nás moci zakusit pocit zhmotnění esence a zažít přesah sama sebe směrem k ní.

Tout son col secouera cette blanche agonie

Par l'espace infligée à l'oiseau qui le nie,

Mais non l'horreur du sol où le plumage est pris.


Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne,

Il s'immobilise au songe froid de mépris

Que vêt parmi l'exil inutile le Cygne.

Naše záměry